Staff Ideas Shared Learning Webinar 2015

This free webinar discussed engaging staff through ideas schemes, sharing helpful advice, lessons learnt and approaches
Chapters / Penodau
00:00 Introduction / Cyflwyniadau
04:28 Why is it important to gather ideas from your staff? Pam mae’n bwysig i gasglu syniadau eich staff?
09:53 What methods do you use? Pa ddulliau ydych chi’n defnyddio?
23:00 What benefits do you get? Pa fuddion ydych chi’n cael?
49:53 What advice would you give to anyone thinking about gathering staff ideas? Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i rywun sy’n meddwl am gasglu syniadau staff?